Skip to main content
s01
s01
s01
s01

Disclaimer


Aan deze website is zorg en aandacht besteed. Niettemin bestaat de mogelijkheid dat er onjuistheden in voor komen. LEFF Advies* aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele directe of indirecte schade ten gevolge hiervan, dan wel ten gevolge van welke content** op deze website ook.

Het copyright van alle in deze website opgenomen content behoort toe aan LEFF Advies, tenzij uit een expliciete bronvermelding anders blijkt. Beeldmerken en merknamen zijn het juridisch eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Het is niet toegestaan content van deze website in enigerlei vorm te gebruiken voor zowel commerciële als niet-commerciële doeleinden of anderszins, zonder schriftelijke toestemming vooraf van het management van LEFF Advies.

Mocht u van mening zijn dat deze website onjuistheden bevat, dan wel informatie die ten onrechte is gepubliceerd, wordt u beleefd verzocht contact op te nemen.

 

*) LEFF Advies is een handelsnaam van BAG Administraties B.V., statutair gevestigd te Zeist.

**) Onder 'content' wordt verstaan: tekst, afbeeldingen, beeldmerken, downloads etc.

LEFF Advies
Laan van Beek en Royen 40
3701 AK  ZeistT: 06 20 77 06 63


KvK: 72905883
btw: NL859281310B01